Yapay Zeka ve Derin Öğrenmeye Başlama Rehberi

Bir otostopçunun galaksi rehberi

1. Yapay zeka nedir?

2. Yapay zeka öğrenmek zor mu? Kendi kendime öğrenebilir miyim?

3. Yapay zeka algoritmalarını ve matematiğini nereden öğrenebilirim?

👽 Kapsamlı Derin Öğrenme Rehberi: Bu not defterine neden ihtiyacınız olabilir? 🕵

https://github.com/ayyucekizrak/Kapsamli_Derin_Ogrenme_Rehberi

4. Yapay zeka için hangi programlama dillerini tercih etmeliyim?

Interactive: The Top Programming Languages 2018

5. Makine öğrenmesi ve Optimizasyon için kullanılabilecek diğer alternatifler nelerdir?

6. Yapay zeka uygulaması geliştirmek için hangi araçları kullanmalıyım?

📺Google Colab kullanımı için anlatım videosu!

7. Derin öğrenme için GPU’ya ihtiyaç var diyorlar, doğru mu?

8. Peki TPU (Tensor İşlem Birimi) nedir ve ne denli ihtiyaç vardır?

TPU ile Yapay Sinir Ağlarınızı Çok Daha Hızlı Eğitin

🍭 Çalışmaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz!!!

9. Hangi problem için hangi modelleri tercih etmeliyim/öğrenmeliyim?

10. Python hiç bilmiyorum, nereden öğrenmeliyim?

11. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve optimizasyon uygulamaları geliştirmek için hangi kütüphaneleri (frameworks) kullanmalıyım?

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/520262

12. Yapay zeka çalışırken neden ve ne kadar veriye ihtiyaç var?

Büyük Veri

13. Veri setlerine nereden ulaşabilirim?

14. Akademik ve/veya ticari çalışmalar için destek programları var mıdır?

15. Türkçe Doğal Dil İşleme konusunda çalışmak istiyorum, yola nasıl çıkmalıyım?

16. Sürücüsüz araçlar için yapay zeka uygulaması geliştirmeye nereden başlamalıyım? *

17. Hayatın içinde yapay zeka uygulamaları nasıl karşımıza çıkıyor?

18. Finans alanında yapay zeka uygulamaları nelerdir? *

19. Bitcoin tahmini yapmak için yapay zeka kullanabilir miyim? *

20. Derin öğrenme modeli tasarlamak için gereken donanımlar nelerdir?

21. Yapay zeka eline silah alıp insanlığı yok edecek mi? *

22. Yapay zekanın cinsiyeti nedir? *

23. Elon Musk yapay zekaya karşıysa neden yapay zeka üretmeye çalışıyor? *

24. Yapay zeka algoritmalarının eksiklikleri ve fazlalıkları nelerdir?

25. Günümüzde mevcut olan yöntemlerle insan gibi davranan bir yapay zeka tasarlanabilir mi?

26. Yapay zekalarda kullanılan nöronların insan gibi davranabilmesi için eksiklikler yok mu?

27. Nöronlar insan beyninde yüzlerce çeşit yapı ve görevle işlerken, en gelişmiş yapay zekada sadece birkaç yapı ve görev ile insan davranışı oluşturulamaz. Değil mi?

28. Veri görselleştirme gerekli midir ve bunu nasıl yapabilirim?

Veri görselleştirme

29. Yapay Zeka ile sanat arasında bir bağ yaratılabilir mi?

😎Katkı veren herkese teşekkür ederim.

Merve Ayyüce Kızrak isimli yazarın Yapay Zeka ve Derin Öğrenmeye Başlama Rehberi başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store