Motivasyon: Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

AlphaGo ve Lee Sedol karşılaşması
Frank Rosenblatt
Çizgi ve bilim kurgu filmlerinden tanıdık yapay zekaya sahip robotlar
Fei Fei Li, Ted Talks sunumundan ev işi yapan robotlar
Yann LeCun, Makinelere LeNet’i öğretirken :)
ImageNet
AlexNet Evrişimsel Ağ Modeli Katman Çıktılarının Görseli (https://www.cc.gatech.edu/~hays/compvision/proj6/)
http://knowyourmeme.com/memes/we-need-to-go-deeper
Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren & Jian Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition”,2015
Çekişmeli Üretici Ağlar ile Bir Stil Transferi Örneği (Muthuraman Chidambaram, Yanjun Qi, Style Transfer Generative Adversarial Networks: Learning to Play Chess Differently, 2017)
Yapay Zeka ve Deep Learning hakkında konuşmam
Merve Ayyüce Kızrak isimli yazarın Motivasyon: Yapay Zeka ve Derin Öğrenme başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store