Dezenformasyonun Zehiri ve Şifası: Yapay Zekâ

Görmek inanmaktır diyoruz, ama aslında inanmakta görmekten çok daha iyiyiz. Aslında, inandığımız şeyleri her zaman görüyoruz hatta bazen inanamayacağımızı görüyoruz. — Robert Anton Wilson

Görüntü Kaynağı; Created with DALL·E, an AI system by OpenAI

Sosyal Ağlarda Yanlış Bilginin Yayılması-Önlenmesi ve Yapay Zekâ İlişkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Twitter kullanıcılarının %59'u tweet’i okumadan “retweet” yaptığı ve Reddit kullanıcılarının %78'inin içerikleri okumadan, yorumların belirlediği eğilime göre belirli gönderilerin lehine veya aleyhine yorum ve reaksiyon gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Rusya ve İran, Facebook (Meta)’nn en büyük dezenformasyon kaynakları

“Bilgi güçtür. Dezenformasyon gücün kötüye kullanılmasıdır.” — Newton Lee

“Sahte haberler; algoritmalar ve verilerle ilgili matematiksel bir sorun değil, gerçekle nasıl uyumlu olacağımıza dair çok felsefi bir sorundur.” — Francesco Nucci

Dezenformasyonu tespit etmek için semantik analitik mekanizma.

DeepFake

2017 yılında, Dartmouth College’de bilgisayar bilimcisi olan ve sahte videoları tespit etme üzerine çalışan Hany Farid, yeni manipülasyon tekniklerinin hızla yayılmasının bir “silahlanma yarışına” yol açtığını söylemiştir.

Çıkarımlar

Kaynaklar

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/