Dezenformasyonun Zehiri ve Şifası: Yapay Zekâ

Görmek inanmaktır diyoruz, ama aslında inanmakta görmekten çok daha iyiyiz. Aslında, inandığımız şeyleri her zaman görüyoruz hatta bazen inanamayacağımızı görüyoruz. — Robert Anton Wilson

Görüntü Kaynağı; Created with DALL·E, an AI system by OpenAI

Sosyal Ağlarda Yanlış Bilginin Yayılması-Önlenmesi ve Yapay Zekâ İlişkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Twitter kullanıcılarının %59'u tweet’i okumadan “retweet” yaptığı ve Reddit kullanıcılarının %78'inin içerikleri okumadan, yorumların belirlediği eğilime göre belirli gönderilerin lehine veya aleyhine yorum ve reaksiyon gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Rusya ve İran, Facebook (Meta)’nn en büyük dezenformasyon kaynakları

“Bilgi güçtür. Dezenformasyon gücün kötüye kullanılmasıdır.” — Newton Lee

“Sahte haberler; algoritmalar ve verilerle ilgili matematiksel bir sorun değil, gerçekle nasıl uyumlu olacağımıza dair çok felsefi bir sorundur.” — Francesco Nucci

Dezenformasyonu tespit etmek için semantik analitik mekanizma.

DeepFake

Yarışma: DeepFake Tespiti

Çıkarımlar

 • Sahte haberlerin kaynağı insanlar olabileceği gibi GPT-3 gibi metin sentezleme yeteneğine sahip bir YZ ürünü de olabilir.
 • Sahte haber içeriği Deepfake gibi fenomenlerle üretilmiş video ve sesli içerikler olabilir.
 • Sahte haber içeriği YZ destekli kişiselleştirme ve hedeflemeleme algoritmaları ve botlar aracılığyla sosyal ağlar üzerinde bir virüs gibi yayılıyor olabilir.
 • Kişileri, toplumun savunmasız kesimlerini, ülkeleri veya liderleri hedef gösteriyor olabilir.
 • Kamu düzeni ve sağlığını bozmaya yönelik kutuplaşma yaratıyor olabilir.
 • Bu durum ülkeler içi olayları doğrudan etkileyebilir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde politik kutuplaşmanın sebeplerinden biri olarak ölçülmüştür.

Dezenformasyonu tespit edilmesi ve izlenmesi için bazı çevrim içi araçlar:

 1. Google Fact Check Explorer (Bütün diller için)
 2. CrowdTangle (Bütün diller için)
 3. Botometer (Bütün diller için)
 4. Global disinformation index (İngilizce)
 5. Hoaxy (Türkçe dahil bazı diller için)
 6. Talkwalker (Türkçe dahil bazı diller için)
 7. Brandwatch (Türkçe dahil bazı diller için)
 8. Factuel (İngilizce ve bir kaç dil)
 9. BotSlayer (İngilizce)
 10. Twitter twXplorer (İngilizce)
 11. Iffy Quotient (İngilizce)
 12. Snopes (İngilizce)
 13. NewsGuard (İngilizce)
 14. Hootsuite (İngilizce)
 15. Efe Verifica (İspanyolca)

Kaynaklar

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/