Derin Öğrenme ile Artistik Stil Transferi

🎨 Çektiğiniz fotoğrafın ya da çizdiğiniz bir resmi tüm zamanların sizce en başarılı ressamı resmetseydi neye benzerdi, merak etmez misiniz?

style transfer gif ile ilgili görsel sonucu
Pablo Picasso painting on glass in 1937.
Sahil (giriş görüntüsü) + Yıldızlı Gece (stil görüntüsü-Van Gogh) = Artistik Stil Transferi (çıkış görüntüsü)
Sahil (giriş görüntüsü) + Dalga (stil görüntüsü-Kanawaga) = Artistik Stil Transferi (çıkış görüntüsü)
Sahil (giriş görüntüsü) + Dora Maar au Chat (stil görüntüsü-Picasso) = Artistik Stil Transferi (çıkış görüntüsü)
Park (ilk bahar) + Park (sonbahar) = Giriş görüntüsündeki parkın sonbahardaki hali

💻Artistik Stil Transferi Uygulaması kodları!

📺Artistik Stil Transferi Uygulaması anlatım videosu!

Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network-CNN) Modeli

VGG-19 Model Gösterimi
CNN temelli stil transferi yeniden yapılandırması. Gatys, Ecker ve Bethge, “A Neural Algorithm of Artistic Style”

İçerik Yeniden Yapılandırma (Content Reconstruction)

Stil Yeniden Yapılandırma (Content Reconstruction)

Peki, Gram Matris nasıl çalışır?

Tensor: CxHxW
cs231n: Visualizing and Understanding

Yitim (Loss) Fonksiyonu:

Giriş Görüntüsü Yitim Fonksiyonu (Content Loss)

Stil Görüntüsü Yitim Fonksiyonu (Style Loss)

Transfer Öğrenme Yitim Hesabı:

Giriş görüntüsü ve stil görüntüsü yitimlerinin çıkış görüntüsü ile ilişkisi
Yitimi optimize ederken çıkış görüntünün değişimi (content image: giriş görüntüsü, style image: stil görüntüsü, generated image: çıkışta üretilen görüntü, VGG derin öğrenme modeli, total loss: toplam yitim)

Deterministik Optimizasyon:

Merve Ayyüce Kızrak isimli yazarın Derin Öğrenme ile Artistik Stil Transferi başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store