DERİN BİR KARŞILAŞTIRMA: INCEPTION & RES-NET Versiyonları

Ağ içinde Ağ ve Evrişimler ile Daha Derine

(a) Doğrusal Evrişim Katmanı — (b) Çok Katmanlı Algılayıcı Evrişim Katmanı
Ağ içinde ağ (Network in network) modeli

INCEPTION v1

Naif Inception Modül
Bir Inception versiyon1 modülü
Inception v1 modüllü GoogLeNet modeli

INCEPTION v2

mini-ağ 5x5 evrişim
Orijinal Inception modülü — 5x5 evrişim yerine 3x3 evrişim işleminin aldığı yeni durum
3x3 evrişim yerine önerilen 3x1 evrişim adımları
Kafes boyut azaltmada iki alternatif yol
Sol: Filtre bankalarını genişletirken kafes boyutunu azaltan başlangıç modülü — Sağ: aynı işlemi operasyonlar bağlamında gösterir — Tablo: Inception v2 Modelinin özeti

INCEPTION v3

Elde edilen hata oranlarının karşılaştırılması (ilgili referanslara ulaşmak için buraya tıklayınız!)

INCEPTION v4-INCEPTION-RES-NET (Res-Netv1-v2)

Inception v4

Sol: 3×Inception-C 8×8 grid modülüdür — Sağ: 35×35 boyutundan 17×17 boyutuna indirgemeye yarayan Reduction-A modülü
17×17 boyutundan 8×8 boyutuna indirgemeye yarayan Reduction-A modülü

Inception Res-Net-v1

Sol: Inception Res-Net v1 için 35×35 grid yapısı (Inception Res-Net-A) — Sağ: Inception Res-Net v1 için 17×17 grid yapısı (Inception Res-Net-B)
Sol: Inception Res-Net v1 için 8×8 grid yapısı (Inception Res-Net-C) — Sağ:

Inception Res-Net-v2

Sol: Inception Res-Net v2 için 35×35 grid yapısı (Inception Res-Net-A) — Sağ: Inception Res-Net v2 için 17×17 grid yapısı (Inception Res-Net-B)
Sol: Inception Res-Net v2 için 8×8 grid yapısı (Inception Res-Net-C) — Sağ: Inception Res-Net-v2 için 17×17 boyutundan 8×8 boyutuna indirgenirken Reduction-B
Saol: 3 Inception yapısında da ortak olan Reduction-A katmanındaki filtre sayıları — Sağ: Inception v2, v3, v4 ve Inception Res-Net v1, v2 arasındaki sonuç karşılaştırması
Inception patlamalası :) (filmden)
Sol: Modellere göre başarımlar — Sağ: Başarımlara göre modellerin işlem yükü
Merve Ayyüce Kızrak isimli yazarın DERİN BİR KARŞILAŞTIRMA: INCEPTION & RES-NET Versiyonları başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store