Bilgisayarlar & Etik Ders Notları + Podcast Tavsiyeleri

Bugün toplumda baskın olan şey değişim, sürekli değişim, kaçınılmaz değişimdir. Artık sadece dünyayı olduğu gibi değil, olacağı gibi hesaba katmadan hiçbir mantıklı karar verilemez. — Isaac Asimov

Kaynak LinkedIn Paylaşımı

Ders İçeriği

 1. Hafta: Bilgisayar Etiği Alanına Giriş ve Kavramlar
 2. Hafta: Yapay Zekâya Genel Bakış
 3. Hafta: Yapay Zekâ Etiği ve Kavramları
 4. Hafta: Yapay Zekâ Etiğine İlişkin Teknik Öneriler
 5. Hafta: Yapay Zekânın Etik İlkeleri, Yararları ve Sorunları
 6. Hafta: Veri Mahremiyetini Koruyucu Teknikler
 7. Hafta: Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönleri
 8. Hafta: Küresel Perspektiflerde Siber Güvenlik Vakaları
 9. Hafta: Yapay Zekâ Etiği Paydaşları ve Etik Dijital Ekosistem
 10. Hafta: İnsan Hakları ve Yapay Zekâ
 11. Hafta: Yapay Zekâ Etiği ve Getirdiği Sonuçlar
 12. Hafta: Blokzincir ve Etik Perspektif
 13. Hafta: Metaverse ve Oyun Teknolojine Etik Bakış
 14. Hafta: Dijital Organizasyonlarda Yapay Zekânın Sorumlu Kullanımı
 15. Hafta: Daha İyi Bir Gelecek Tasarlamak için Güvenilir Yapay Zekâ ve Bunu Gerçekleştirmenin Teknik ve Teknik Olmayan Yöntemleri — Öğrenci Sunumları, Tartışma ve Sonuç

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/