Bilgisayarlar & Etik Ders Notları + Podcast Tavsiyeleri

Bugün toplumda baskın olan şey değişim, sürekli değişim, kaçınılmaz değişimdir. Artık sadece dünyayı olduğu gibi değil, olacağı gibi hesaba katmadan hiçbir mantıklı karar verilemez. — Isaac Asimov

Bu bir blog yazısı değil, Bahar 2022 Dönemi’nde Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde yürüttüğüm dersin notlarının blog yazılarım arasında da yer almasını ve kolay erişilmesini istediğim için eklediğim bir not gibi düşünebilirsiniz.

Kaynak LinkedIn Paylaşımı

Ders İngilizce yürütülmesine rağmen notların Türkçe versiyonunu da hazırladım. Derse birbirinden kıymetli alanında uzman konuklar davet ettim ve uluslararası öğrencilerin interaktif katılımıyla harika bir dönem geçirdik diyebilirim. Farklı kültürlerin bakış açısıyla yeni teknolojiler ve etik uygulamalarına ilişkin teknik ve teknik olmayan tartışmalarımızdan çıkardığım notları sizlere açık sunmaya karar verdim. Umarım kimilerinizin çok işine yarar bir içerik olmuştur!

Ders İçeriği

 1. Hafta: Bilgisayar Etiği Alanına Giriş ve Kavramlar
 2. Hafta: Yapay Zekâya Genel Bakış
 3. Hafta: Yapay Zekâ Etiği ve Kavramları
 4. Hafta: Yapay Zekâ Etiğine İlişkin Teknik Öneriler
 5. Hafta: Yapay Zekânın Etik İlkeleri, Yararları ve Sorunları
 6. Hafta: Veri Mahremiyetini Koruyucu Teknikler
 7. Hafta: Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönleri
 8. Hafta: Küresel Perspektiflerde Siber Güvenlik Vakaları
 9. Hafta: Yapay Zekâ Etiği Paydaşları ve Etik Dijital Ekosistem
 10. Hafta: İnsan Hakları ve Yapay Zekâ
 11. Hafta: Yapay Zekâ Etiği ve Getirdiği Sonuçlar
 12. Hafta: Blokzincir ve Etik Perspektif
 13. Hafta: Metaverse ve Oyun Teknolojine Etik Bakış
 14. Hafta: Dijital Organizasyonlarda Yapay Zekânın Sorumlu Kullanımı
 15. Hafta: Daha İyi Bir Gelecek Tasarlamak için Güvenilir Yapay Zekâ ve Bunu Gerçekleştirmenin Teknik ve Teknik Olmayan Yöntemleri — Öğrenci Sunumları, Tartışma ve Sonuç

--

--

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayyüce Kızrak, Ph.D.

Ayyüce Kızrak, Ph.D.

6.3K Followers

AI Specialist @Digital Transformation Office, Presidency of the Republic of Türkiye | Academics @Bahçeşehir University | http://www.ayyucekizrak.com/