Bende sizin emeğiniz ve iyi niyetiniz için çok teşekkür ederim. Hem yazıyı dikkatle okudunuz için hem de uyarılarınız için.

  • Tek gizli katmanlı demeliydim demek istediğimi açık yazmamışım o kısmı düzelttim.
  • Çok katmanlıdan bahsederken tek katmanlıyı ayrı tutmamış ama sanırım ifadem tam anlaşılmamış.
  • Eksik ve yanlış gördüğünüz yerlerin detaylarına girerseniz iyi niyetinizden feragat etmiş oluruz.Bu yüzden detaylı mesajınızı bekliyorum.

Devamını ve diğer yazılarıda okuyacak vaktiniz olursa memnuniyet duyarım. Aklımda yazıların üzerinden geçip genişletmek vardı siz de destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler, iyi günler dilerim.

Ph.D. Candidate at Yıldız Technical University | AI Researcher at Bahçeşehir University | www.ayyucekizrak.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store